เรามีดีไซน์พร้อมสำหรับปรับขนาดเป็นชิ้นงานที่คุณต้องการ

โพธิ์ ทรี เดคคอร์ ผู้ออกแบบและผู้ผลิตงานพิมพ์เพื่อการตกแต่งภายใน (Printerior)ประเภทวัสดุตกแต่งภายในที่เราสามารถพิมพ์ได้เช่น

วัสดุประเภทอ่อน (Soft Material)

เลือกแคตตาลอคเล่มที่คุณต้องการ